Facebook

03-5035 1074

helpdesk@myren.net.my

Sejarah

Malaysian Research & Education Network

SEJARAH

Penubuhan Malaysian Research and Education Network (MYREN) bermula semasa mesyuarat Kabinet yang diadakan pada 30 Julai 2003 di mana keputusan telah dicapai untuk menawarkan Malaysia sebagai Pusat Serantau Asia Tenggara bagi rangkaian Trans-Eurasia Information Network (TEIN / Asi@Connect) dan membangunkan rangkaian penyelidikan tempatan iaitu Malaysian Research and Education Network. MYREN telah dilancarkan secara rasmi pada Mac 2005 di bawah Rancangan Malaysia Ke-8 (RMK-8) dan diuruskan oleh Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi sehingga Jun 2009. Kemudian, pengurusan project MYREN mengalami beberapa fasa perubahan dalam beberapa kementerian seperti berikut:

Fasa Myren

34
Mac 2005 - Jun 2009
34
35
Julai 2009 - Disember
35
36
2011 - 2012
36
37
2013 - 2014
37
2015 - 2017
2018 - Februari 2020
Mac 2020 Hingga Sekarang

Fasa Myren

34
Mac 2005 - Jun 2009
34
35
Julai 2009 - Disember
35
36
2011 - 2012
36
37
2013 - 2014
37
2015 - 2017
2018 - Februari 2020
Mac 2020 Hingga Sekarang

TRANSISI PENGURUSAN

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) telah dilantik oleh kerajaan pada tahun 2004 sebagai agensi pelaksana projek MYREN untuk tempoh dua (2) tahun sehingga 2006. Fungsi MDEC sebagai pelaksana projek MYREN kemudiannya diperluaskan sebagai pengurus projek dan perunding pada tahun 2006 untuk tempoh sehingga 2015. MDEC juga ditugaskan untuk memantau dan menyelenggara rangkaian MYREN melalui pusat operasi rangkaian MYREN (MYREN NOC) yang berpusat di pusat data MYREN Point of Presence (POP) di Cyberjaya sejak 2005. Selain itu, MDEC turut mengambil peranan menjalankan program latihan teknikal untuk komuniti MYREN dan juga sebagai wakil kementerian untuk kerjasama antarabangsa. Pengurusan MYREN NOC kemudiannya dipindahkan ke MYREN Network Sdn Bhd secara kontrak bermula tahun 2018 hingga sekarang

ms_MYMS